PÁROVÉ

POTRÉTY

Považuji si, když intimitu mého ateliéru se mnou sdílí pár, který se rozhodl důvěřovat mi a odhalit přede mnou své vzájemné emoce. Vždycky je to trochu jiné, vždy musím získat důvěru obou, ale vždy se to po chvíli podaří. Odměnou pak mi bývá jejich spontánní smršť hravých nápadů a náhlé inspirace. Mám ty chvíle rád – bez ohledu na to, zda  promluví roztoužené rty a probudí se smyslná těla, nebo přijde na provazy či rákosku.

let fotím profesionálně

políček jsem vyfotil

dní jsem nevynechal fotku do svého fotografického deníku

Kontaktujte mne